Na czym polega rehabilitacja Warszawa?

Rehabilitacja Warszawa jest to proces usprawniania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta, po wszelkich urazach i chorobach powodujących ograniczenie możliwości ruchowej. Najczęściej po schorzeniach takich jak między innymi urazy kręgosłupa, rdzenia kręgowego, kończyn górnych i dolnych, stawów, porażenia mózgowe, udary, wylewy oraz inne, wskazane przez lekarzy rehabilitantów. Rehabilitacja Warszawa może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych czyli w zakładach rehabilitacyjnych oraz ośrodkach zdrowia zwanych potocznie przychodniami, jak również w warunkach domowych, kiedy to pacjent ze względu na swoją chorobę nie jest w stanie przyjechać do Zakładu Opieki Zdrowotnej. O rodzajach wykonywanych zabiegów decyduje lekarz rehabilitant po uprzednim zaznajomieniu się z dokumentacją pacjenta oraz zbadaniu go i sprawdzeniu jego stanu zdrowia. On również podejmie decyzję w jakiej formie będzie się odbywać rehabilitacja, czy w domu pacjenta czy w ośrodku ZOZ.