Rehabilitacja domowa Warszawa- czy warto skorzystać?

Rehabilitacja domowa Warszawa kierowana jest do osób, które z różnych względów nie są w stanie stawić się na zajęcia stacjonarne prowadzone w Zakładach Opieki Zdrowotnej, czyli przychodniach oraz zakładach rehabilitacji. Może być to spowodowane między innymi  wiekiem pacjenta oraz brakiem opieki i pomocy ze strony bliskich osób, taka osoba po prostu może nie mieć środku transportu, nie być w stanie korzystać z komunikacji miejskiej i nie posiadać środków finansowych na dojazdy taksówką. Inne powody to na przykład schorzenia unieruchamiające, tj. po udarze czy uszkodzeniu kręgosłupa. Rehabilitacja domowa może być udzielana prywatnie bądź finansowana z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawsze jednak jest ustalana przez lekarza rehabilitanta, który również świadczy wizyty domowe. Nie wszystkie świadczenia rehabilitacyjne można jednak wykonać w domu, najczęstsze z nich, których udzielają rehabilitanci to masaże i ćwiczenia korekcyjne.