Rehabilitacja dzieci z autyzmem – przebieg i zalecenia

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym spowodowanym zaburzeniami neurologicznymi. W zależności od przypadku choroba może różnić się nasileniem i występującymi objawami. W najcięższych przypadkach kontakt dziecka z otoczeniem jest poważnie ograniczony. Rehabilitacja dzieci z autyzmem polega przede wszystkim na zmniejszeniu objawów i osłabieniu dolegliwości towarzyszących chorobie. Leczenie rehabilitacyjne ma za zadanie usprawnienie zdolności komunikacyjnych dziecka oraz zwiększenie jego otwartości na świat. Terapia powinna być przeprowadzana w odpowiednim otoczeniu, wolnym od nadmiaru bodźców, które powodują u dziecka niepokój. Zadaniem terapeuty jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Tempo pracy i jej rodzaj powinny być dostosowane do potrzeb dziecka autystycznego. Metody stymulujące obejmują ćwiczenia ruchowe, trening słuchowy i wzrokowy. Efekty w terapii wymagają dużo czasu oraz cierpliwości ze strony prowadzących.