Rehabilitacja Rzeszów – plan i wyzwania

Rehabilitacja Rzeszów – plan i wyzwania
 
W rehabilitacji liczy się wiele czynników. Począwszy od dobrego planu, wszechstronności działania, aż na wytrwałości i konsekwencji skończywszy. Nie zawsze proces ten przynosi oczekiwane efekty. Niekiedy trzeba pogodzić się z tym, że pełny powrót do zdrowia nie będzie możliwy. Jednak rehabilitacja Rzeszów ma na celu przywrócenie maksymalnej sprawności. Fizycznej lub psychicznej, a niekiedy obu. W jej planowaniu należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Przede wszystkim liczy się dopasowanie jej narzędzi i stosowanych metod do stanu pacjenta. Nie można jednak skupiać się wyłącznie na tym, co dobre dla ciała. Każdy doświadczony rehabilitant zdaje sobie sprawę, że skuteczność każdego działania wynika przede wszystkim z nastawienia pacjenta. To od jego emocji, nastroju, a także poziomu przeżywanego stresu zależeć będą efekty oraz postępy procesu przywracania sprawności. Dlatego plan to fundament, który jednak runie, jeżeli rehabilitant nie będzie przygotowany na takie wyzwania, jak chociażby słabszy dzień pacjenta, jego zniechęcenie.’